GALLERI

LOKALER & STEMNINGSBILLEDER

DANMARKS FRÆKKESTE SWINGERCLUB

Del dine oplevelser med andre

– men husk spillereglerne …!

Når du er medlem kan du dele billeder fra din profil, som du mener andre vil finde “inspirerende”. Undlad venligst at dele billeder fra nettet, men kun billeder, du selv har taget, eller som du selv optræder på.

Bemærk Datatilsynets regler om deling af billeder på nettet: Det er ulovligt at dele seksuelle og krænkende billeder eller videoer af andre uden deres samtykke. Det kan virke som et uskyldigt klik, hvis du videresender eller deler billeder eller videoer, som du har fået sendt af dine venner eller bekendte. Men når du deler krænkende billeder eller videoer af andre, uden at de har givet lov til det, krænkes deres ret til privatliv.

Man krænker også deres ret til at bestemme over deres egen krop. Det kan være ekstremt grænseoverskridende og have vidtrækkende konsekvenser på både kort og lang sigt at få delt et billede eller en video af sig selv i en intim eller krænkende situation. Derudover kan deling eller opbevaring af seksuelle videoer eller billeder resultere i alvorlige straffe.

Det siger loven

Krænkelse af privatliv § 264 d: Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

Stk. 2. Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller antallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 3 år.

Lokale og stemningsbilleder

TILMELDING
KONTAKT OS

Kontakt os her

NYHEDSBREV

DANMARKS FRÆKKESTE SWINGERCLUB

Del dine oplevelser med andre

– men husk spillereglerne …!

Når du er medlem kan du dele billeder fra din profil, som du mener andre vil finde “inspirerende”. Undlad venligst at dele billeder fra nettet, men kun billeder, du selv har taget, eller som du selv optræder på.

Bemærk Datatilsynets regler om deling af billeder på nettet: Det er ulovligt at dele seksuelle og krænkende billeder eller videoer af andre uden deres samtykke. Det kan virke som et uskyldigt klik, hvis du videresender eller deler billeder eller videoer, som du har fået sendt af dine venner eller bekendte. Men når du deler krænkende billeder eller videoer af andre, uden at de har givet lov til det, krænkes deres ret til privatliv.

Man krænker også deres ret til at bestemme over deres egen krop. Det kan være ekstremt grænseoverskridende og have vidtrækkende konsekvenser på både kort og lang sigt at få delt et billede eller en video af sig selv i en intim eller krænkende situation. Derudover kan deling eller opbevaring af seksuelle videoer eller billeder resultere i alvorlige straffe.

Det siger loven

Krænkelse af privatliv § 264 d: Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

Stk. 2. Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller antallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 3 år.

Lokale og stemningsbilleder

TILMELDING
KONTAKT OS

Kontakt os her

NYHEDSBREV